W Sympozjum uczestniczyły w delegacje 35 szkół, organizatorem był po raz szósty Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku.  Zarząd Klubu zaproponował w czasie Sympozjum Odrzywole aby kolejne spotkanie nie zwoływać w tradycyjnym terminie przełom maja- czerwca a przenieść na przełom sierpnia-września by móc uczestniczyć w obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  Pomysł został zaakceptowany.

   Spotkaliśmy się w Gdańsku uczestnicząc w głównych uroczystościach rocznicowych od 29 sierpnia do 01 września. Przez wszystkie dni przebywał z nami Westerplatczyk Pan Porucznik Ignacy Skowron z Kielc. Liczna grupa uczniów miała możliwość spotkania się z jednym z trzech jeszcze żyjących Westerplatczyków. Gościem Sympozjum był również Pan Profesor Andrzej Drzycimski, który wygłosił referat na temat „Westerplatte wczoraj i dziś” oraz zeprezentował nowo wydaną książkę jest ona pierwszą częścią monografii „Westerplatte 1939 historia i legenda”. Tytuł pierwszej części brzmi „Przed szturmem”. Wszystkie delegacje uczestniczące otrzymały tę pozycję książkową z podpisem autora.

   Przedstawiciele powstającego na Westerplatte muzeum II Wojny Światowej przybliżyli zebranym założenia organizacyjne tej placówki. Ks. Wiesław Philips podzielił się refleksjami na temat „ Jak dziś czcić Westerplatte. Wśród gości z poza Klubu Szkół obecni byli przedstawiciele stowarzyszenia „Czwartacy” z Kielc, którzy kultywują tradycję Pułku Piechoty Legionów z którego rekrutowała się osiemdziesięcio osobowa grupa Obrońców Westerplatte, oraz uczniowie szkół z Wielkopolski, które współpracują  z Światowym Związkiem Armii Krajowej.

   Organizatorzy zaproponowali bardzo różnorodny program inny na każdy dzień. W niedzielę „Gdańsk historyczny”, którą zakończyliśmy późno wieczorną Mszą świętą w Bazylice Mariackiej.  W poniedziałek „Gdańsk Solidarnościowy” dwukrotnie  ze sztandarami gościliśmy na uroczystościach pod Bramą Stoczni, odbyliśmy spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

   Wierzę, że nie zapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników był udział w uroczystościach w dniu 01 września. O godzinie 4:45 u stóp kopca pomnika na Westerplatte mogliśmy śledzić oficjalne uroczystości w których uczestniczył Prezydent i Premier Rzeczypospolitej Polskiej, liczne osobistości życia społecznego. W godzinach popołudniowych mogliśmy bezpośrednio śledzić spotkanie przywódców Państw Europejskich. Nasza wyjątkowa liczna obecność w Gdańsku w tych dniach stała się dowodem szacunku do wydarzeń, których bohaterami są patroni naszych szkół. Mamy obowiązek być kolejnym ogniwem łańcucha pamięci historycznego. Wyjątkowo wymownym stał się fakt uczestnictwa w Sympozjum 10 dyrektorów szkół a także kliku wicedyrektorów, którzy wybrali obecność w Gdańsku, a nieobecność na inauguracji roku szkolnego w swoich szkołach. Dziękuję za tę szlachetną postawę.