Członkostwo zwyczajne

Pierwszy czteroletni okres działalności Klubu był zróżnicowany w zakresie pozyskiwania nowych członków. Najczęściej zostawały nimi szkoły, które jako niezrzeszone zaproszone zostały przez organizatorów kolejnych sympozjów. Najwięcej przyjęto podczas VI Sympozjum m Michowie – 13 szkół. Dwie szkoły SP Gręboszów i SP nr 1 Orneta zostały przyjęte tylko na podstawie deklaracji pisemnej bez uczestnictwa w sympozjach.

Członkostwo honorowe

Miano to otrzymali wszyscy Westerplatczycy, Pani Stanisława Górnikiewicz – Kurowska, Pan Wiktor Kurowski oraz Norbert Konwiński Amerykanin – potomek polskich emigrantów. Był jednym z tych, którzy zabiegali o przeniesienie na cmentarz Westerplatte prochów Jana Kowalczyka. Ceremonia ta odbyła się 1 września 1992 r. Ks. Prałat Antoni Owczarek – pierwszy Kapelan Westerplatczyków z Ciechocinka, Chłopicki Leszek, Polak Wiktor, Pietrzak Józef – są to działacze rodziny Westerplatczyków i Hubalczyków.

Członkostwo wspierające

Otrzymali je Pani Mariola Grzesiak, Elżbieta Ballo, Elżbieta Sobieszyńska, Halina Malinowska, Barbara Kostecka, Grażyna Komasińska, Helena Laszuwska i Pan Tadeusz Krępa. Są to pracownicy Sanatorium „Gracja” w Ciechocinku.

Wydawnictwo

Począwszy od II Sympozjum każde następne w założeniu kończyło się wydaniem kolejnego numeru biuletynu.

Kronika Klubu

Kronika jest prowadzona od chwili pierwszego spotkania w sprawie powołania Klubu w marcu 1999 r. Przez Szkołę Podstawową w Resku. Zgodnie z założeniami Kronika Klubu zawiera dostarczone materiały przez szkoły, obrazujące pracę z jej patronem, a także relacjonuje przebieg kolejnych sympozjów.

Współpraca pomiędzy szkołami klubowymi

Współpraca pomiędzy szkołami klubowymi jest najważniejszym zadaniem w okresie pomiędzy kolejnymi sympozjami. Może ono przynieść bardzo wymierne efekty.

Medale Klubu

Dyrekcja Zespołu Szkół Morskich podjęła zadanie opracowania projektu i wykonania medalu Klubowego. Otrzymali go Westerplatczycy, honorowi goście klubowych spotkań a także szkoły, w których odbywały się sympozja.

Składki członkowskie

Wymóg statutowy realizowany jest przez coroczne ustalenie wysokości składki członkowskiej