Apel o potrzebie powołania Klubu Szkół Westerplatte został odczytany podczas Zjazdu Westerplatczyków i szkół noszących imię w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Gdańsku  4 września 1989r, w którym to uczestniczyła delegacja naszej szkoły w składzie: dyrektor p. Adam Szatkowski oraz uczniowie: Justyna Michalczyszyn i Krystian Plenzler. To właśnie oni zaprosili delegacje szkół do Reska.

          Na spotkanie, które odbyło się w dniach 9-11.III.1990 przybyły delegacje 10 szkół z Gdańska, Tczewa, Gniezna, Prabut Opola, Ustki, Barlinka, Sławna i Szczecina. Młodzież miała okazję spotkać się z autorką książki pt.: „Lwy z Westerplatte” p. Stanisławą Górnikiewicz oraz z sześcioma Westerplatczykami: p. Franciszkiem Bartoszak, p. Wiktorem Bielasem, p. Julianem Dworakowskim, p. Stanisławem Trelą, p. Janem Wojtowiczem, p. Bronisławem Żukiem,, którzy przybliżyli historię walk na Westerplatte. Celem tego spotkania była też wymiana doświadczeń w pracy z patronem majorem Henrykiem Sucharskim.

          Pól roku później, w dniach 6-7 września 1990r. Odbyło się w Gdańsku założycielskie spotkanie delegatów zainteresowanych szkół całej Polski, na którym powołano Klub Szkół Westerplatte.
W uroczystości tej wzięło udział 24 Westerplatczyków, kapelan ks. prałat Antoni Owczarek i p. Stanisława Górnikiewicz. Na I sympozjum wybrano zarząd Klubu, którego prezesem został dyrektor naszej szkoły p. Adam Szatkowski. Funkcję tę pełni do chwili obecnej.

         Klub Szkół Westerplatte zrzesza ponad sześćdziesięciu członków. Działa na terenie całej Polski, od morza do Tatr.