Idea powstania Klubu, który skupia szkoły imię dowódcy obrony Westerplatte mjr Henryka Sucharskiego powstała w zamyśle dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku Adama Szatkowskiego. Miejscowość Resko to niespełna 5 tysięczne miasteczko leżące na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szkoła Podstawowa w Resku w okresie przed zgłoszeniem idei powołania Klubu była organizatorem Ogólnopolskich Turniejów w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych im. Mjr Henryka Sucharskiego. Uczestnikami tych imprez sportowcy były między innymi szkoły ze Sławna, Szczecina, Kwidzyna i Bydgoszczy.

    W roku szkolnym 1988/89 Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski poparły wniosek dyrektora szkoły wystąpienia z inicjatywą powołania Klubu na zjeździe Westerplatczyków we wrześniu 1989 r.
W Gdańsku. Organizatorem zjazdu w 50 rocznicę września było ZBOWiD z Gdańska Nowego Portu, któremu prezesowała Pani Stanisława Górnikiewicz. Przyjęcie przez szkołę inicjatywy powołania Klubu zaowocowało opracowaniem apelu, z którym wystąpiła delegacja Szkoły podstawowej z Reska na spotkaniu Westerplatczyków z delegacjami szkół w Domu Technika w Gdańsku przy u. Rajskiej.

    Delegacji przewodniczył dyrektor szkoły Adam Szatkowski. Apel odczytali uczniowie Justyna Michalczyszyn i Krystyna Plenzler. Po jego odczytaniu i skomentowaniu celów i zadań Klubu zainteresowane szkoły zostały zaproszone na spotkanie organizacyjne w marcu 1990 r. Do Reska. Na tym etapie inicjatywa ograniczała się do skupienia tylko szkół podstawowych noszących imię mjr Henryka Sucharskiego. Zgłoszoną inicjatywą poparł bardzo entuzjastycznie Westerplatczyk Pan Stanisław Trela z Gostynina.

   Dysponując adresami szkół z terenu kraju, który to wykaz udostępniła Pani Stanisława Górnikiewicz, zaproszono do Reska delegacje szkół podstawowych, odstępując już od zamiaru działania tylko ze szkołami im. Mjr Henryka Sucharskiego.

    Zjazd w Resku nazwano spotkaniem w sprawie powołania Klubu Szkół „Westerplatte”. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 12 szkół z przyjechało 10. W spotkaniu wzięła udział grupa 5 Westerplatczyków a także pani Stanisława Górnikiewicz. Spotkanie, obok części oficjalnej w której ponownie omówiono ideę powołania Klubu, miało również część roboczą, w trakcie której uczestniczące w spotkaniu delegacje szkół prezentowały materiały obrazujące pracę z patronem w swoich placówkach. Materiały te stanowiły zalążek powstania Klubu.

  Organizatorzy przygotowali również projekt Statutu Klubu. Własny projekt przedstawili również Pan Stanisława Trela. Dyskusja nad tymi dokumentami dała możliwość wymiany doświadczeń z pracy i w sposób jednoznaczny przekonała uczestniczące delegacje o potrzebie powołania stowarzyszenia. Spotkanie w Resku zakończyło się sformułowaniem apelu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których zaproszono je na spotkanie we wrześniu 1990 r do Gdańska. Wraz z apelem przesłano projekt Statutu Klubu. Zaproponowano na siedzibę Klubu miasto Gdańsk.

Ważnym etapem powstania Klubu było spotkanie Westerplatczyków w Ciechocinku. Uczestniczył w nim zaproszony przez organizatorów na prośbą Pana Stanisława Treli dyrektor Szkoły Podstawowej w Resku Adam Szatkowski, a także dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku Pan Zbigniew Pancer. Spotkanie na terenie szkoły Nr 3 w Ciechocinku kończy się ustaleniem wspólnego zorganizowania spotkania w Gdańsku i przyjęcie roli organizatora spotkania przez Zespół Szkół Morskich.