Członkowie Klubu Szkół Westerplatte realizują zadanie pod nazwą Znak Pamięci. Polega ono na umieszczeniu na grobach Westerplatczyków miniatury – odlewu krzyża wzorowanego na krzyżach pomnikach poległych na Westerplatte.

Decyzja o umieszczeniu Znaku Pamięci powstała podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte 3 października 1991 roku w Gdańsku którym uczestniczyli:

  • Prezes Klubu – Adam Szatkowski
  • Wiceprezes – Zbigniew Pancer
  • Sekretarz – Barbara Przychodzeń

oraz zaproszeni goście, a wśród nich Westerplatczycy: major Wiktor Białous, ppor. Michał Pryczek, ppor. Stanisław Trela, p. Anna Bugajska – siostra majora Sucharskiego i prof. Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych – Franciszek Duszenko.

To właściwie tego dnia poproszono prof. Duszenko o zaprojektowanie znaku pamięci na groby Westerplatczyków. Propozycja profesora została zaakceptowana przez członków Klubu Znak Pamięci wykonany został w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku

Umieszczenie Znaku Pamięci na grobach zmarłych Westerplatczyków uzgadniane korespondencyjnie  z ich rodzinami i stanowi dowód pamięci, szacunku o bohaterach, patronach szkół,  a także okazję do nawiązywania kontaktów z ich bliskimi.

Publikacja "ZNAKI PAMIĘCI"