W XXIII sympozjum uczestniczyły w nim delegacje  30 szkół. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte, którą kierował kolega Wojciech Kocięba, a współorganizatorem Gimnazjum Publiczne. Szkoły funkcjonują w jednym obiekcie, a obecnie tworzą Zespół Szkół. Z Ujazdu pochodziło 4 członków Załogi Westerplatte  Michał Pryczek, Jan Donat- Zdunkiewicz, Stefan Duzik, Ryszard Duzik.

   Dość oczywiste jest to, że spośród bogatej historii miejscowości na patronów wybrano postacie stanowiące swoisty symbol w dziejach naszego narodu.

   Dzięki wspaniale organizowanej współpracy szkoły z rodzinami na sympozjum gościliśmy:  Siostry, brata i córkę Michała Pryczka, syna Jana Zdunkiewicza, wnuczkę Stefana Duzika. Obecni byli członkowie ich rodzin.

   Program pierwszego dnia bogaty był w treści patriotyczne w sposób wyjątkowy podkreślane przez Kompanię Honorową 25 Brygady Saperów z Tomaszowa Mazowieckiego . złożono kwiaty na grobie Stefana Duzika, w kwaterze ofiar  II Wojny Światowej oraz w miejscu pamięci na terenie szkoły. Uczestniczyliśmy w Apelu Poległych.

   Organizatorzy zaproponowali Szkołom Klubowym  konkurs literacki pod hasłem „ Jeszcze się kiedyś Polsce przydamy”. Myśl przewodnia to słowa majora Henryka Sucharskiego. Konkurs rozgrywany został w trzech kategoriach wiekowych

Na konkurs wpłynęło 72 prace.

  • 31 ze Szkół Podstawowych
  • 25 z Gimnazjum
  • 16 ze Szkół Ponadgimnazjalnych.

   Prace zostały ocenione najlepsze nagrodzone i wyróżnione bardzo pięknymi nagrodami i wydane w formie zwartej.

   Ważnym wydarzeniem było udzielnie  absolutorium Zarządowi IV Kadencji i wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej V Kadencji.

   W części turystycznej zwiedziliśmy Jednostkę Wojskową, okolice Tomaszowa Mazowieckiego, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w  Spale. Ogromne wrażenie wywarło zwiedzanie kompleksu bunkrów w Konewce koło Spały.